contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   
Ajuntament de
Castellnou
de Bages
 Data i hora oficials: 18:48 | 23/05/2018
Procés selectiu i BASES per a la selecció de personal laboral per programa i generació de borsa de treball

Comparteix:
ANUNCI Sobre aprovació del procés selectiu per a la selecció de personal laboral per programa i generació de borsa de treball
 
Expedient 160/2017
 
Per Decret d’Alcaldia 2018-0069, de data 10 de maig de 2018, s’han aprovat les bases que han de regir el procés selectiu per a diversos llocs de treball a desenvolupar per a personal laboral en la modalitat de programa i per a la formació de borsa de reserva, referits ambdós casos a la categoria de peons de brigada.
 
Les bases específiques que regulen aquest procés selectiu s’han publicat íntegrament a la web municipal www.castellnoudebages.cat i en el seu tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Les instàncies hauran de ser presentades al Registre General de l’Ajuntament dins el termini improrrogable de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.
 
Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran exclusivament al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament.
 
Castellnou de Bages, 10 de maig de 2018
 
Domènec Òrrit Pujol
Alcalde
 
Actualització d'aquest contingut: 09:06:10 15-05-2018Ajuntament de Castellnou de Bages
Plaça de l'Esglèsia, s/n | 08251 Castellnou de Bages
Tel. Tel. 938 27 20 91 |  contactar
Xarxes socials
Amb col·laboració de: